Nowy Jork (po raz wtóry).

Znów zniszczyłem kilka filmów. A efekty? Zapraszam do degustacji. Smacznego!

New York.

Yes, yes - NYC once again... No more comments this time!
 
Luksus.
The Luxury.
Nowego Jorku portret własny.
Just another NYC picture.
Spacerując po raz kolejny po Nowym Jorku można odnieść wrażenie, że słuzy on tylko i wyłącznie do kopania dziur w ulicach...
The only reason the NYC exists is to give road workers some ways to earn money.
Nowy Jork w postaci kanonicznej.
The canonical form of NYC.
j/w.
Ditto.
Jak wyżej.
Ditto.
Zbieraj kupkę po swoim piesku, bo jak nie to...
;-)
Te miłe panie były naszymi gośćmi przez kilka tygodni. Zdjęcie na Broadway'u.
These nice ladies were our guests. This picture was taken down the Broadway.
Radość - Niepewność - Politowanie.
Joy - Uncertainty - Compassion.
Cośtam - Cośtam - Niezadowolenie.
Something - Something - Discontent.
Ironia losu. Aby zobaczyć Statuę Wolności musisz być zniewolonym przez kilka godzin.
One has to be enslaved for a few hours in order to see the Statue of Liberty.
Przejście.
The passage.
j/w.
Ditto.
W Battery Park trafiliśmy na jakieś występy. Oczywiście skupiłem się na takiej ładnej, małej, czarnej pani... 
At the Battery Park, we have seen some theater playing some strange play.
Pani, która kilka chwil temu tępo patrzyła się w widoczną na poprzednim zdjęciu michę, nagle się rozkręciła wywijając wszystkimi kończynami w przedziwnym tańcu.
The lady, who just few minutes ago qiuetly stared at the bowl, was now movig all her limbs vigorously around in somewhat strange dance.
Jej współtowarzysze wtórowali jej posługując się równie dziwnymi figurami.
Her friends did the same.
Ludzie nie wiedzieli o co chodzi, ale dzielnie oglądali. Przecież to SZtuka, no nie?
People did not have a clue what was going on but everyone seemed interested. It is the Art, isn't it?
Duma.
Pride.

Powrót/Back